• telefon:
  • email

Powietrzne pompy ciepła Lublin

Aktualne cele klimatyczne stawiane przez Unię Europejską promują budownictwo energooszczędne, lub pasywne. Nowobudowane domy w Lublinie musza spełniać te wymagania i posiadać co najmniej ejdno żródło ciepła z energii odnawialnej. Popularne systemy to pompa ciepła, fotowoltaika, rekuperacja, instalacja solarna. Zatem nowy dom msi posiadać jedno lub więcej rozwiązań ograniczających zurzycie energii pierwotnej prze zbudynek.

Nasz firma Ekosan w Lublinie specjailzuje się w instalowaniu, serwisie i sprzedaży pomp ciepła powietznych oraz gruntowych. Instalacje centralnego ogrzewania w których jednostką wytwarzającą ciepła wodę użytkową oraz ciepło do ogrzania budynku jest zintegrowana z pompą ciepła można nazwać ekologiczną i nowoczesną. Zalet stosowania pomp ciepła jest dużo, najwieksza zdecydowanie jest jej ekologiczny charakter, ponieważ w takim wydunku nie wytwarza się spalin. Cieawe jest to że taki dom nie misu posiadać komina spalinowego co oczywiście przekłada się na niższe koszty budowy, a połączenie tego z rekuperacją powoduje że w budynku nie musi być żadnego komina. Wykonanie dachu bez kominów jest prostsze i tańsze a jednocześnie szczelnośc całego budynku i spowodowane tym straty ciepła są niższe. Mozliwości stsowania powietrznych pomp ciepła sa ogromne z tego powodu że zajmują bardzo mało miejsca i nie wymagają specjalnego pomieszczenia typu kotłowania do jej zamontowania, często montuje się je np. w garażu co jest fajne ponieważ daje praktycznie je pomieszcze więcej w budynku, a sama pompa ciepłą jest czystym urządzeniem w porównaniu z np. piecem na paliwo stałe.

Zalety polegające na oszczędności miejsca to jedynie początek ponieważ główne ich zastosowanie to oszczędności ekonomiczne. Całość wytwarzania ciepła ogranicza się do pobierania energii elektrycznej z sieci. JEdn w odróżnieniu od instalacji grzewczej opartej np. na maty grzewcze tutaj mamy przełożenie 2-5 razy większe, tz. Z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej uzyskujemy 2-5 kw energii cieplnej. Dla isntalacji grzewnej eletrycznej mamy przełożenie 1 kw do 1 kw. Jak widać pompy ciepła dają oszczędności 2-5 razy, taw różnice widać już na kierwszym rachunku za prad elektryczny. Dobrze skonfigurowane pompy ciepła w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym oraz odpowiednią warstwą odbiuerająca ciepła dają fenomenalne oszczędności. Warstwa odbierająca ciepło ma róznie duże znaczenie na ekonomiczność. Jeści odbiór ciepła jest sprawny u skuteczny pozwala obżyć temperaturę wody grzewczej a to prowadzi do podwyższenia parametry sprawności pompy ciepła. Ten parametr nie ma znaczenia w przypadku pieców gazowych ale dla pomp ciepła to ważny parametr. Sprawność COP liczona dla powietrznej pompy ciepła może się zwiększyć o 10% w przypadku zastosowania posadzki anhydrytowej której współczynnik przenikania ciepła jest dużo większy niż dla posadzek betnowych.

Firmy montujące pompy ciepła w Lublinie oferują szeroki wybór. Potencialny inwestor wybierający wykonawcę musi sprawdzić przy firma instalacyjna posiada uprawnienia do posługiwania się gazami cieplarnianymi czyli tz. F-gazy. Ten dokumentt pozwala na montaż pomp ciepła, klimatyzacji w wersji SPLIT czyli jednostek składajacyh się z oddzielnych urządzęń zewnętrznych oraz wewnętrznej. Taki układ musi być połączony przewodami zawierającymi zczynnik chłodniczy R32 lub R410A. Alternatywą jest montaż pomp ciepła które są hermetyczną jednostką montowaną w całości na zewnątrz, tz. Monoblok. To rozwiązanie nie wymaga od instalatora posiadania uprawnień F-Gaz jednak jest ono znacznie mniej popularne i zapewniające mniejsza skuteczniość dziłania oraz żywotnośc całej instalacji.

Sprawdzonym instyalatorem pomp ciepła w Lublinie jest z całą pewności Ekosan Instal która zapewno montaż, uruchomienie serwis ponieważ posadaja oni wszystkie niezbędne narzędzia i certyfikaty do tego typu prac budowlanych w Lublinie i okolicy.