• telefon
  • poczta

Oczyszczalnie ścieków Lublin

Jak wybrać przydomową oczyszczalnie ścieków w Lublinie?

Rejon Lubelszczyzny jest specyficzny, ponieważ w przeważającej mierze są tutaj grunty gliniaste i ilaste, jednak wiele rejonów jest bardzo piaszczystych o bardzo dobrej przepuszczalności wodnej które idealnie nadają się na montaż przydomowe oczyszczalni ścieków.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w Lublinie należy poprzedzić analizą gruntu ponieważ nie mamy pewno co się kryję pod spodem. Można wykonać test perkolacyjny samodzielnie lub wynająć geotechnika który wykonując odwiert przeprowadzi szczegółową analizę gruntu. Miasto Lublin w większości jest ilaste. Lepszą sytuację mają mieszkańcy Lubartowa, tutaj tereny są bardzo sprzyjające do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. W Lubartowie i okolicach istnieje dużo piaszczystych terenów, zlokalizowanych jest tez wiele piaskowni co pokazuje jak dobre grunty tutaj występują. Mniej jasną sytuację można spotkać w Łęcznej. Tutaj już mamy czystą loterię od gruntów gliniastych po margle aż po piachy. W tych okolicach doświadczony instalator może z góry powiedzieć jaki rejon będzie korzystny dla montażu przydomowe oczyszczalni ścieków a gdzie warto zamontować betonowe sambo. Ciekawe warunki gruntowe są na południe od Lublina ponieważ tutaj spotykamy skałę w luźnej postaci do kilku metrów głębokości. Oczyszczalnie ścieków wyposażone w drenaż lub co lepiej w tych terenach w studnię chłonną będzie miała pod sobą grunt o bardzo wysokiej przepuszczalności ponieważ jest to skała luźna posiadające wiele spękań i szczelin w której woda znika w oczach.

Warto więc do montażu oczyszczalnie ścieków w Lublinie wybierać instalatorów z okolicy ponieważ to właśnie oni posiadają doskonałą wiedzę o warunkach gruntowo-wodnych w danej okolicy i z góry potrafią określić przepuszczalność terenu i techniczne warunki montażu biologicznej oczyszczalni ścieków.

Dla wielu firm zajmujących się pracami montażowymi posiadającymi własne koparki wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub szamba nie jest problemem. Jednak w tym celu lepiej kierować się nie posiadanym wyposażeniem a doświadczeniem i czasem obecności danego wykonawcy na rynku, ponieważ czas i wiedza zdobyta na wielu montażach jest bezcenna.